2017. július 15., szombat

Pinnyéden járt az EYOF-láng

Szombaton délelőtt Pinnyéden járt a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) lángja.

A Pinnyédi Művelődési Háznál köszöntőt mondott Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő, közös bemelegítést tartottak Petrov Iván a Győri Úszó Sportegyesület elnökségi tagja-, vezető edzőjével.
Ezt követően Posonyi Takács László a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy-díjas színművésze vette át a lángot és előadta Piere de Coubertin báró "Óda a sporthoz" című versét.
Pierre de Coubertin: Óda a sporthoz
I.
Istenek ajándéka, sport! Élet éltetı vize!
A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet,
követe vagy te a régen letőnt napoknak,
mikor ifjú örömben mosolygott még az ember
s felfelé hágott a napisten, s kigyúltak a hegyormok,
s távoztakor fénybe merültek a magasságos erdık.
II.
A szépség vagy te, Sport!
a testeket te formálod nemessé,
előzöl romboló vad szenvedélyeket,
acéllá edzel lankadatlanul.
Lábak, karok, törzsek összhangja és
tetszetıs ütem tıled való.
Bájt és erıt te főzöl együvé,
szilárddá és rugalmassá te téssz.
III.
S igazságos vagy, Sport, igen!
Megértésért és igazságért be sokszor
hiába küzd az ember, hogyha te
Nem vagy vele – de nálad fölleli.
Hiába adna kincseket az ugró új rekordért,
s élete minden percét is hiába:
mert csak erı és akarat jelölhet
pályája csúcsán új határt.
IV.
Bátorság vagy te, Sport!
Izom s erı reménye egy lehet csak,
s azt úgy hívják: merészség!
A bátorság nem vakmerı bolondság,
de bátor hit a megszerzett erıben:
nyeglék, s hazárdok véletlenre lesnek,
a te merszed, hogy ismered erıdet.
V.
Tisztesség vagy te, Sport!
Ha tıled jı, igaz kincs a dicséret,
mert csak derék munkával nyerhetı!
A versengésnek görbe útjai
a hitvány fogások sorsa büntetés.
És megvetéssel sújtanák, aki
a pálmát álnok csellel küzdené ki.
VI.
Az öröm vagy te, Sport!
Szavadra testünk örömtıl remeg,
ragyog szemünk, erünkben vér viharzik,
és tiszta szárnyra kel a gondolat:
nyomasztó súlytól szabadul a lelkünk
s boldog létét ujjongva hirdeti.
VII.
A termékenység vagy te, Sport!
Megnemesíted az emberi fajt, célratörı úton.
Beteg csírákat elfojtasz, eltüntetsz foltokat,
a tisztaság bısz mérgétıl óvod.
Erıtıl duzzadó az atléta és
fiakra vágyik, akik a babért,
dicsıséggel aratják úgy, miként ı.
VIII.
A haladás vagy te, Sort!
Szolgálatodra ki méltó kíván lenni, az vigyázzon,
hogy teste3lelke egyre jobb legyen,
kerüljön mindent, mi mértéktelen,
tökéletességre törjön ernyedetlen,
s óvja egészségét, legfıbb javát,
mint ki a régi mondásból tanul:
Ép testet választ, az ép lélek otthonul.
IX.
A béke vagy te, Sport!
a népeket egymáshoz főzı szép szalag:
és testvérré lesznek mind általad,
önuralomban, rendben és erıben.
Mert önbecsülést tanulnak az ifjak tıled,
s má népek jellemét is éppúgy megértik,
és nagyra tartják, hogy te tanítod ıket
túlszárnyalni egymást:
mert versenyed a béke versenye. 
 

Majd kezdődött a városrészben a lángfutás. Többek között Orosz László ETO legendával,
Dr. Schmidt Péterrel és családjával, Dr. Andréka György állatorvos-, a győri Xantus János Állatkert igazgatójával, Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok  úszó, olimpikonnal, Ficsor Gáborral és családjával, Pálvalvy Gábor sportújságíróval és Fábián György újságíróval.Fotók: Csobay Dániel fotográfus 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése