2014. február 24., hétfő

Mátyás király és GyőrFebruár 24-én, Mátyás napján az egyik legjelesebb magyar királyról, Hunyadi Mátyásról is megemlékezhetünk. Uralkodására egyfajta aranykorként tekint vissza az utókor, hiszen utána sorozatos szerencsétlenségek érték az országot. 

Érdemes ma megemlékeznünk Mátyás király és Győr kapcsolatáról is. Mátyás, az igazságos sokat tett Győr fejlődéséért is, többször járt városunkban. Királlyá választásának 550. évfordulója, 2008 óta, Gyárváros róla elnevezett főterén Lebó Ferenc szobrászművész által készített bronzszobor is őrzi az emlékét.
Mátyás a győri vár védelmét a hozzá hű Koronczói családra bízta, a győri püspöki székbe pedig sorra tehetséges, hozzá hű embereket helyezett, így nem véletlen, hogy a város sokat fejlődött ebben az időben. Mi sem mutatja jobban a király jóindulatát városunk iránt, hogy Mátyás Győr kiváltságait egy 1464-ben kelt oklevélben megerősítette. A város korabeli fejlődésére a Püspökvár néhány részlete máig emlékeztet. A toronyhoz simuló gótikus kápolnát a nagy műveltségű Nagylucsey Orbán püspök építette. A torony homlokzatán látható reneszánsz sgrafito-díszítés eredetije is ekkoriban készült.
Mátyás király többször is ellátogatott Győrbe. 1468-69-ben, amikor az eretneknek minősített husziták oldalára állt cseh király, Podjebrád György ellen a pápa, valamint III. Frigyes német-római császár támogatásával hadjáratot indított, többször is huzamosabb ideig tartózkodott városunkban. Több tárgyalást is folytatott Győrben. 1469 tavaszán ide látogatott hozzá a cseh katolikus nemesi küldöttség, akikkel Mátyás cseh királlyá választásáról egyeztettek. 1469 decemberében pedig, amikor Mátyás ismét több hetet töltött Győrben, III. Frigyessel folytatott tárgyalásokat városunk falai közt.
Az Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár két Mátyáshoz kötődő becses emléket is őriz. 
Fotó: Internet
Az Egyházmegyei Kincstár kiállításán tekinthetjük meg azt a 15. századi, bársonyból készült aranyátszövéssel díszített firenzei miseruhát, amelynek alsó részén a Hunyadi-család hollós címere is látható. A hagyomány szerint Mátyás király ajándékozta a székesegyháznak. Az Egyházmegyei Könyvtár egyik legbecsesebb értéke Mátyás király híres, a korabeli Európa a pápai könyvtárat követő második legnagyobb könyvtárából származó corvina. Ez az első corvina, amelynek a magyar fordítása is elkészült. (A nagyon értékes könyv az állandó kiállításon érzékenysége miatt nem tekinthető meg!) Mátyás könyvtára, így a Roma instaurata (Újraálmodott Róma) című győri corvina 2005 óta az UNESCO Szellemi Világörökség részét képezi. A győri korvina kódexe az első jelentős mű, mely Róma megmaradt ókori romjait alaposan és részletesen bemutatja. A mű szerzője Flavius Blondus, pápai titkár alapos helyszíni vizsgálatokat is végzett a mű megírása előtt, a felszínen látható romok feltérképezésén és leírásán túl azok ókori funkcióit is magyarázza könyvében. 

Írta: Kauker Bálint

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése