2021. április 3., szombat

A kereszt erősíti a gyengét

Apor Vilmos soha nem tanúsított gyengeséget élete során, de jelmondata, miszerint „a kereszt erősíti a gyengét és szelídíti az erőset” és a kereszt meghatározó szerepet töltött be életében, sőt halálában is. A múlt heti feladványban látható mellkereszt a Káptalandombra, a Püspökvár bejáratához vezette játékunk követőit. Itt áll Lebó Ferenc Munkácsy Mihály-díjas szobrász- és éremművész -városunk számos köztéri szobrának alkotója- 2012-ben elkészített egész alakos, mintegy két és fél méter magas bronz szobra, amely Boldog Apor Vilmos püspök emberi nagyságának, vértanúhalálának állít emléket boldoggá avatásának 15. évfordulója óta. 


Lebó Ferenc alkotásai közül érdemes kiemelni a 2001-ben elkészített Apor-domborművet is, ami a római Szent Péter-bazilika altemplomába, a Magyarok Nagyasszonya-kápolnába készült és a püspök győri történetét idézi fel. Az alkotáson látható a Püspökvár tornya, a vértanúság helyszíne is, ami a győri szobor hátterét adja. 


XII. Pius pápa 80 évvel ezelőtt, 1941. január 21-én nevezte ki megyéspüspöknek, majd február 24-én Gyulán szentelték fel, ahova korábbi szolgálata kötötte. 1941. március 2-án, Győr 75. (egyes leírások szerint 74. vagy 72.) püspökeként érkezett városunkba.

Püspöki címeréül megtartotta az ősi családi címert egy fontos módosítással. A címer középpontjában látható kardot tartó, páncélos kar fölötti aranycsillag helyére kereszt került és alul egy keskeny szalagon jelmondata olvasható latin nyelven.

Nehéz időket élt meg Győrben, mivel a fontos hadiipari központ és vasúti csomópont súlyos bombázások célpontja volt. Sok áldozat, nehéz sorsú, üldözött ember gyámolítása várt rá püspöki teendői mellett és a Püspökvár kapuja mindenki számára nyitva állt. Ő sem költözött ki a városból, hogy vidékre vonulva élje át a legnehezebb napokat. Inkább a menekülteknek biztosította az elrejtőzést a püspöki nyaralóban, dolgozószobájában, a székesegyház padlásán és a Püspökvár pincéjében. 

Elborzasztotta, hogy milyen sok hazai politikus feledkezett meg a kereszténység alaptörvényéről, a szeretetről. Püspökként is kivette részét az ezt megváltoztató mozgalmak munkájában. A kereszténydemokrata, keresztény-szociális mozgalmak támogatója volt, 1944-ben megválasztották az 1939-ben megalakult Magyar Szent Kereszt Egyesület elnökének. Az egyesület a zsidótörvények által érintett katolikusok védelmére alakult.

Emlékezzünk most vissza 1945 húsvétjára! A nagyhét Győr szenvedésének és a püspök mártírhalálának eseményeivel íródott be a várostörténet nagykönyvébe. Nagyszerdán érte el a front Győrt, a németek felrobbantották a hidakat és megkezdődött a város ágyúzása. Nagycsütörtökön a Püspökvár alatti óvóhelyen tartotta meg a püspök utolsó szent miséjét. Nagypénteken orosz katonákat állított meg a pince ajtajában személyesen őrködve, egyes visszaemlékezések szerint egy indulatos tiszt még mellkeresztjét is rángatta. Ezen a napon dördültek el a szörnyű lövések. Apor püspököt három lövés érte. A vér arany püspöki keresztjére is rácsorgott. Jézussal szenvedett nagypénteken. Nagyon nehéz körülmények között operálták meg a súlyosan megsebesült püspököt. Nagyszombaton, sebesülésének fájdalmát viselve, híveiért ajánlotta fel szenvedését. Húsvétvasárnap kínjai közt még papságáért, a magyar hazáért, az egész világért és ellenségeiért is imádkozott. Húsvéthétfőre virradó éjszakán, 1945. április 2-án éjjel egy óra öt perckor adta vissza lelkét teremtőjének.

Apor Vilmos püspököt nagy szeretet és tisztelet övezte életében és halála után is. Embersége, szociális érzékenysége, bátorsága, áldozatvállalása örök példa a későbbi generációk számára.

Plusz egy gyöngyszem Boldog Apor Vilmos győri emlékezetéhez

A mártír püspök emlékét nemcsak élettörténeteivel idézzük fel, szívünkben is őrizzük példaképként. Rövid győri élete alatt igazi győri szeretett volna lenni, megismerni az embereket és közöttük élni, mozogni.

A püspök úr, Báró Apor Vilmos, sokak Vilmos bácsija közvetlenségével, kedvességével megragadta az embereket, szívükbe zárták az egész egyházmegyében. Nagy hatással volt mindazokra, akikkel személyesen találkozott. Mindenét megosztotta a szegényekkel, ha szükségét érezte, saját ruháját, cipőjét is az elesetteknek adta, emberi tartásával példát mutatott. Rendkívüli népszerűségnek örvendett, az emberek ragaszkodó szeretettel viseltettek iránta.

Jelen volt az emberek életében, közöttük járt és bátorította, gyámolította, támogatta őket. A vele való találkozás emléke megragadt az emberek emlékezetében örökre.

A mi családunk is féltve őrzi a tőle kapott, kézjegyével ellátott emléklapot.

 
Emlékét nem csak Győr belvárosában, hanem a város több további pontján is őrizzük: a Bazilikában, a Karmelita templom altemplomában, a Megváltó Krisztus szobor talapzatában, a vértanúság helyén, a Püspökvárban, a Szent Imre templomban, az Apor iskola létrehozásával, köztér elnevezésével (Apor Vilmos püspök tere).

További érdekességeket, színes történeteket mesélünk a GyereGyőrbe Tematikus városnézések és Élményprogramok városnéző sétáin, a "Győr 7 csodája" valamint a "Nagy idők, nagy emberek" programokon. 

www.gyeregyorbe.hu

 

Szerkesztette: Csobay Dániel

Fotók: Csobay Dániel fotográfus 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése